„O PRÍRODE V PIVNIČKE 2“

Cyklus vedecko-populárnych prednášok, prezentácií a diskusií pre nadšencov prírody a širokú verejnosť.
Téma: Šelmy – dravá krása
Prednáška bude doplnená aj o krátky dokumentárny film Causa Carnivora
režiséra Jana Svatoša a organizácie Hnutí DUHA Olomouc.
Termín: 16. 11. 2016 o 16.30 hod.
Hosť: Mgr. Martin Duľa
Priestory Provinčného domu

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu