Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Mesto Spišská Nová Ves

pozývajú všetkých, ktorí sa zaujímajú o históriu a prírodu kraja na výstavu

P O Ľ O V N Í C T V O

- výstava približuje históriu lovu, poľovníctva a ochrany lesov na Spiši
- zoznámi Vás s poľovníckymi tradíciami, vplyvom poľovníctva na našu kultúru
   a jeho súčasným významom
- ešte raz Vám priblíži krásnu a bohatú prírodu nášho kraja
- výstava je doplnená ukážkami starých poľovníckych zbraní,
   poľovníckych pomôcok a trofejí

Výstava potrvá od 31. 5. 2007 do 19. 8. 2007foto
foto
foto
foto
foto