NEDEĽNÉ POPOLUDNIE PRE RODIČOV S DEŤMI

Vstup pre deti do kaštieľa v Markušovciach, plného zaujímavosti, záhad a tajomstiev s tvorivým programom.
3. 8. 2014 o 15.00 hod. – vstup pre deti
Kaštieľ Markušovce, Michalská 55, 053 21 Markušovce.

Nedeľné popoludnie v Markušovciach

Nedeľné popoludnie v kaštieli

Nedeľné popoludnie v kaštieli

Nedeľné popoludnie v kaštieli

Nedeľné popoludnie v kaštieli

Nedeľné popoludnie v kaštieli

Nedeľné popoludnie v kaštieli

Nedeľné popoludnie v kaštieli

Nedeľné popoludnie v kaštieli

Nedeľné popoludnie v kaštieli

Nedeľné popoludnie v kaštieli

Nedeľné popoludnie v kaštieli