LEVOČSKÁ BIELA PANI
Večerná prehliadka výstavy a divadelné predstavenie „... ja som z lásky zvädla“ - Divadla teatrálnej skratky.

25. marca 2017, vstupy: 18.00, 19.30 hod.
Vstupné 3 €, zľavnené 1,50 €
Rezervácia a predpredaj vstupeniek od 20. 3. 2017
Priestory Provinčného domu

Plagat