Správne odpovede kvízu z otvorenia knižnice Múzea Spiša

1. Rodák zo Spiša, kpt. Ján Nálepka, hrdina druhej svetovej vojny, sa narodil v
A. Spišskej Novej Vsi
B. Smižanoch Správna odpoveď
C. Nálepkove
D. Levoči2. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi oslavuje tento rok
A. 100 rokov
B. 95 rokov
C. 50 rokov
D. 65 rokov Správna odpoveď3. Podľa Mohsovej stupnice tvrdosti minerálov je najtvrdším minerálom
A. mastenec
B. diamant Správna odpoveď
C. kremeň
D. topás4. Ktoré z týchto zvierat je možné výnimočne stretnúť aj v Slovenskom raji
A. drop fúzatý
B. zubor lesný
C. kamzík vrchovský Správna odpoveď
D. los mokraďový5. Najvyšším stromom na svete je
A. borovica
B. sekvoja Správna odpoveď
C. lipa
D. smrek6. Archeológ Heinrich Schliemann bol objaviteľom
A. Atlantídy
B. Tróje Správna odpoveď
C. Akkadu
D. Jericha7. Indigom farbená bavlnená látka s tlačenými vzormi sa nazýva
A. šifón
B. batist
C. modrotlač Správna odpoveď
D. brokát8. Jozef Hanula, ktorý prežil veľkú časť svojho života na Spiši bol významným
A. sochárom
B. maliarom Správna odpoveď
C. huslistom
D. klaviristom9. V Letohrádku Dardanely v Markušovciach sa nachádza bohatá zbierka
A. dychových nástrojov
B. klávesových nástrojov Správna odpoveď
C. elektrických nástrojov
D. blanozvučných nástrojov10. Počas existencie Veľkej Moravy boli platidlom
A. groše
B. toliare
C. grajciare
D. hrivny Správna odpoveď