Koncert mladých umelcov z Viedne

Zaujímavý koncert odznie v letohrádku Dardanely v Markušovciach v podaní troch mladých klaviristov z Viedne - Iris Marina Wefers, Johanna Nemeschkal a Yunus Hermann.

Na programe sú diela:

Eugen Suchoň: Metamorfózy
Leoš Janáček: V hmlách
Frederik Chopin: Balada č. 4 a Balada č. 1

Iris Marina Wefers

Iris Marina Wefers pochádza zo slovensko-nemeckej rodiny a žije v Rakúsku. Od raného detstva sa venovala hudbe – hrala na klavír, husle, flautu, spievala v zbore a hrala v orchestri. Vyučovanie hry na klavíri dostala u Mgr. Ruženy Návojovej a neskôr pokračovala na Konzervatóriu Josepha Haydna v Eisenstadte pod vedením Prof. Dr. Stanislava Tichonova. V roku 2015 tam ukončila štúdium klavíra s koncertným zameraním a taktiež vyštudovala pedagogický smer. Následne študovala 3 roky na Vysokej škole muzických umení v Bratislave u prof. Daniela Buranovského, ArtD. a úspešne ukončila magisterské štúdium. V rokoch 2006-2013 sa Iris Marina Wefers pravidelne zúčastňovala klavírnych súťaží na Slovensku a v Rakúsku, kde je viacnásobnou držiteľkou cien v sólovej hre, ako aj v duu s husľami, mandolínou a v štvorručnej hre na klavíri. V roku 2013 sa stala laureátkou 1. ceny na medzinárodnej súťaži v Portugalsku.

Počas štúdia Iris Marina Wefers účinkovala na rôznych projektoch, koncertovala v Rakúsku, na Slovensku, v Česku, v Belgicku a vo Švajčiarsku. Okrem iných projektov vystúpila ako sólistka s Metropolitným orchestrom Bratislava. Venuje sa nielen sólovej hre na klavíri ale aj intenzívne korepetícii a komornej hudbe. Zároveň vyučuje klavír na základnej škole v Rakúsku. Momentálne začína svoje doktorandské štúdium na Vysokej škole muzických umení v Bratislave u prof. Daniela Buranovského.Johanna Nemeschkal

Johanna Nemeschkal sa narodila v roku 1995 vo Viedni a začala hrať na klavíri vo veku 7 rokov u Laury Perez Sorii. V roku 2011 pokračovala v štúdiu klavíra u Almy Sauer na Univerzite hudobného a výtvarného umenia vo Viedni. Od roku 2013 študuje Johanna Nemeschkal v triede Ralfa Heibera na Konzervatóriu Josepha Haydna v Eisenstadte v Rakúsku. Johanna Nemeschkal je viacnásobnou držiteľkou cien v národných a medzinárodných súťažiach. Od roku 2010 do roku 2012 vyhrala viacnásobné prvé ceny na rakúskej mládežníckej súťaži Prima la musica. V roku 2013 získala 2. miesto na klavírnej súťaži Belu Bartóka. V rámci medzinárodnej sútaže Antonia Vivaldiho v roku 2018 bola ocenená 3. miestom a mimoriadnou cenou Viedenskej klasiky za najlešiu interpretáciu diela Franza Schuberta. Johanna Nemeschkal koncertuje v Rakúsku a v zahraničí. So symfonickým orchestrom Vác a Wiener Tonkunstvereinigung predviedla niekoľko klavírnych koncertov od W.A. Mozarta. Taktiež je účastníčkou početných majstrovských kurzov u klavíristov ako Maria Joao Pires, Robert Levin a Roland Batik.Yunus Hermann

Yunus Hermann sa narodil vo Viedni a od roku 2004 študuje u profesora Stanislava Tichonova na Konzervatóriu Jozefa Haydna, kde v roku 2014 získal 1. prvý umelecký diplom a v roku 2018 obdržal 2. umelecký diplom ako i absolvoval pedagogické štúdium s vyznamenaním. Popritom vyštudoval na Vysokej škole muzických umení v Bratislave (v triede profesorky Idy Černeckej) bakalárske štúdium. Momentálne absolvuje magisterské štúdium klavíra na VŠMU v Bratislave. Početné majstrovské kurzy u klavíristov Bernd Glemser a Robert Levin ovplyvňovali jeho hudobný vývoj. Po viacerých úspechoch na rakúskej súťaži Prima la musica od roku 2008 získal mnohé ceny na medzinárodných súťažiach, napríklad Premiere Prix des XIXe concours „Flame“ 2008 v Paríži a ďalšie umiestnenia v New Yorku, v Ríme, St. Peterburgu, Stockholme. Koncerty ho viedli do Japonska, Spojených štátov amerických a taktiež vystupoval vo významných koncertných sieňach v Rakúsku a v zahraničí ako napríklad Musikverein Graz, Filharmonia v Krakove, Bosendorferova sieň vo Viedni, Lisztova sieň v Reidingu, Haydnova sieň v Esterházyho zámku a Weill Recital Hall v Carnegiehall New York. Vystúpil ako sólista s orchestrom v roku 2013 v kultúrnom centre Eisenstadt, kde predviedol Šostakovičov 1. klavírny koncert, nasledovali vystúpenia s orchestrom vo Viedni a v Grodne. V roku 2020 sa predstaví ako sólista so Slovenskou filharmóniou s 2. klavírnym koncertom od Sergeja Rachmaninova.