Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Vedecká hračka, občianske združenie
Vás pozývajú na
pôvodnú interaktívnu výstavu hračiek
a hlavolamov

1.apríl - 25.máj 2008

Pre koho? Pre všetkých, najmä však pre žiakov, študentov a rodiny s deťmi.
Čo? Okolo 125 hračiek a hlavolamov z 20 štátov a vyše 30 rôznych druhov predmetov so špirálovitým tvarom.
Prečo? Aby poznávanie a učenie bolo aj radostnou hrou.
Za čo? Vstupné: 20,-Sk, alebo za kultúrny poukaz.

Kontakt: Múzeum Spiša, Letná 50, tel.: 053/44 23757
e-mail: lektorky@atlas.sk.
Kolektívne návštevy odporúčame telefonicky vopred oznámiť.