GRANÁTOVÉ JABLKO NA KRÍDLOVOM OLTÁRI

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, pobočka kaštieľ Markušovce, pozýva priaznivcov umenia a histórie na prednášku venovanú reštaurátorskému umeniu.
Prednašajúci: Miklós Szentkirályi, zakladajúci predseda Spolku maďarských reštaurátorov, člen Maďarskej akadémie umenia, hlavný reštaurátor Múzea krásneho umenia, Budapešť.
30. 4. 2014 o 10.30 hod. pre stredné školy a 15.00 hod. pre širokú verejnosť
Kaštieľ v Markušovciach, Michalská 55

Pozvánka na výstavu v printovej podobe

Fotogaleria z akcie

Fotogaleria z akcie

Fotogaleria z akcie