Spišská Nová Ves v horizonte času
(...a z každodenného života )

Genius loci mesta 21. storočia

Genius loci mesta 21. storočia

Genius loci mesta 21. storočia

Genius loci mesta 21. storočia