KET FAŠENGI TA FAŠENGI, TA ŠE FAŠENGUJME

Tvorivá dielňa spojená s prezentáciou zvykov fašiangového obdobia.
Podujatie sa uskutoční v období od 5. – 13. 2. 2018 v priestoroch Národopisného múzea v Smižanoch.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Fašiagy tvorivé dielne Smižany