DIALÓGY 8 Profesor Andrej Reiprich.

Osobnosť školstva, vedy a múzejníctva
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na prednášku venovanú životu a dielu Andreja Reipricha, ktorý bol významnou osobnosťou Mesta Spišská Nová Ves. Slávnostne bude uvedená do života publikácia s názvom Andrej Reiprich osobnosť školstva, vedy a múzejníctva, ktorú vydalo Múzeum Spiša v SNV v roku 2013. Dialógy moderuje Ing. Zuzana Krempaská, riaditeľka Múzea Spiša a jej hostia budú spoluzostavovatelia publikácie PhDr.Ružena Kormošová, PhD. a Doc.RNDr.Ľubomír Panigaj CSc.
Tešíme sa na Vašu účasť 19.februára (streda) 2014 o 15.30 hod.
Výstavné priestory Múzea Spiša na Letnej 5O v Spišskej Novej Vsi.

Pozvanka

Pozvánka na prednášku

Pozvánka na prednášku

Pozvánka na prednášku

Pozvánka na prednášku

Pozvánka na prednášku

Pozvánka na prednášku

Pozvánka na prednášku

Pozvánka na prednášku

Pozvánka na prednášku

Pozvánka na prednášku