DVORNÉ DIALÓGY 57

Téma: Spiš a vznik Československej republiky
Slávnostná prezentácia novej publikácie Múzea Spiša.
Hosť: Martin Furmanik
Termín: 24. 10. 2018 o 16:00 hod.

V stredu 24. októbra 2018 sa o 16:00 hod. uskutoční v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi slávnostná prezentácia publikácie „Spiš a vznik Československej republiky.“ Jej autorom je pracovník múzea Mgr. Martin Furmanik, PhD. Publikáciu vydáva Múzeum Spiša pri príležitosti stého výročia vzniku Československa. Táto udalosť je aj témou knihy. Publikácia sa totiž venuje dianiu v regióne Spiša v období vzniku Československa. Ide o mimoriadne dôležitú tému, keďže to boli búrlivé časy plné zmien, ktoré natrvalo pretvorili tvár Slovenska i Spiša. Všetko čo sa udialo v priebehu ďalších sto rokov sa odvíjalo od tohto medzníka. Kniha je určená širokej odbornej i laickej verejnosti zaujímajúcej sa o dejiny Spiša a obdobie vzniku ČSR. Vydanie publikácie podporil Fond na podporu umenia. Téma publikácie priamo súvisí s výstavou „Spiš v dramatických udalostiach 20. storočia“, ktorá prebieha v Múzeu Spiša, keďže jedna časť výstavy sa venuje práve vzniku Československa. Prezentácia knihy sa uskutoční v rámci pravidelného podujatia Dvorné dialógy, pričom tentoraz pôjde o ich 57. časť.

Dvorné dialógy 57 krst kiny pozvánka