DVORNÉ DIALÓGY 55

Téma: Chmeľnický nárečový slovník

Slávnostná prezentácia nového slovníka
Hosť: Marta Krafčíková
Termín: 27. 6. 2018 o 16.00 hod.
Miesto: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Letná 50

Chmeľnický nárečový slovník