Dvorné dialógy 52 – slávnostná prezentácia knihy Banícka obec Rudňany

Dňa 21. marca o 16.00 hod. sa v sídle Múzea Spiša – Provinčnom dome uskutoční ďalšie stretnutie z cyklu Dvorné dialógy. Hosťami podujatia budú zostavovatelia novej monografie Banícka obec Rudňany – Miroslav Blišťan, Ing. Cyril Kacvinský a Anton Šarík. Predstavia na ňom jednotlivé časti knihy, ktorej podstatnú časť napísali spomínaní zostavovatelia. Nová publikácia prehľadne mapuje dejiny významnej baníckej obce Rudňany od obdobia stredoveku po súčasnosť.

Po slávnostnej prezentácii knihy sa uskutoční autogramiáda.

Dvorné dialógy 52 – slávnostná prezentácia knihy Banícka obec Rudňany