DVORNÉ DIALÓGY 50

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pozýva na stretnutie z cyklu Dvorné dialógy
Termín: 31. januára 2018 o 16.00 hod.
Hosť: Ján Petrík
Téma: Žakarovská ozubnicová železnica - prezentácia novej publikácie
Priestory Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi

Dvorné dialógy 50