DVORNÉ DIALÓGY 49

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pozýva na stretnutie z cyklu Dvorné dialógy 20. decembra 2017 o 16.00 hod.
Hosť: Ing. Peter König
Téma: 85. výročie vzniku divadelného súboru Hviezdoslav. Ochotnícke divadlo v zrkadle času.
Priestory Provinčného domu

Dravé vtáky v prírode pozvánka