DVORNÉ DIALÓGY 48

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pozýva na stretnutie z cyklu Dvorné dialógy
Téma: Zmeny vo verejnom priestore spišských miest a obcí po vzniku Československej republiky.
Hosť: Mgr. M. Furmanik, PhD.
Termín: 22. 11. 2017 o 16.00 hod.
Priestory Provinčného domu

DVORNÉ DIALÓGY 48