DVORNÉ DIALÓGY 46

Reštaurovanie šiestich obrazov predstaviteľov Provincie XVI spišských miest z 18. storočia 13. september 2017 o 16.00 hod.
Hosť: akad. maliar Miroslav Bezák (Bratislava)
Priestory Provinčného domu, Letná 50, Spišská Nová Ves

DVORNÉ DIALÓGY 46