DVORNÉ DIALÓGY 43

Múzeum Spiša pozýva na ďalšie stretnutie z cyklu Dvorné dialógy.
Téma: Ťažiarske rodiny Spišskej Novej Vsi v 18. a 19. storočí
Termín: 19. apríl 2017 o 16.00 h
Hosť: Ing. Marián Jančura, CSc.
Vstup zdarma
Priestory Provinčného domu

Ťažiarske rodiny Spišskej Novej Vsi v 18. a 19. storoč