DVORNÉ DIALÓGY 26

Termín: 9. september 2015 o 16:00 hodine
Téma: Hudba a hudobná kultúra v ranom novoveku na Spiši
Hosť: PhDr. Janka Petőczová, CSc.
Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

DVORNÉ DIALÓGY 26