DVORNÉ DIALÓGY 25

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na stretnutie z cyklu Dvorné dialógy.
Termín: 15. júla 2015 o 16,00 hodine
Hosť: Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.
Téma: Temný stredovek?
Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, Spišská Nová Ves

DVORNÉ DIALÓGY 25

DVORNÉ DIALÓGY 25

DVORNÉ DIALÓGY 25