DVORNÉ DIALÓGY 22

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na stretnutie z cyklu Dvorné dialógy do koncertnej sály Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.
Dátum a čas: 15. apríl 2015, 16.00 hod.
Hosť: Marta Krafčíková
Téma: Utekali, aby zostali (predstavenie knihy o sedemstoročnej histórii spišských Nemcov z Chmeľnice)

Pozvanka na akciu

Pozvanka na akciu

Pozvanka na akciu