DVORNÉ DIALÓGY 21

25. marca 2015 sa výstavná sieň Múzea Spiša stane miestom konania dvadsiatych prvých Dvorných dialógov, ktorých hosťom bude riaditeľka Múzea Spiša Ing. Zuzana Krempaská. V ich rámci sa uskutoční slávnostná prezentácia siedmeho čísla vlastivedného zborníka SPIŠ, na tvorbe ktorého sa podieľalo celkovo 27 autorov. Zborník obsahuje príspevky spoločenskovedného i prírodovedného charakteru. Ide o jediné periodikum tohto zamerania na Spiši, s ktorého vydávaním sa začalo už pred polstoročím.
25. 3. 2015 o 16.00 hod., výstavná sieň Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50

Pozvánka na dvorné dialógy

Pozvánka na dvorné dialógy

Pozvánka na dvorné dialógy

Pozvánka na dvorné dialógy

Pozvánka na dvorné dialógy

Pozvánka na dvorné dialógy