Dvorné dialógy 36

Vo štvrtok 22. 9. o 16:00 Vás pozývame na Dvorné dialógy 36 v zrekonštruovanej budove Provinčného domu. V rámci dialógov sa uskutoční slávnostná prezentácia novej publikácie zameranej na históriu Provinčného domu pod vedením historika Miroslava Števíka. September je zároveň mesiac Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). Hlavným cieľom je upriamiť pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v členských štátoch.

Plagát na akciu Dvorné dialógy

Fotogaleria z udalosti Dvorné dialógy

Fotogaleria z udalosti Dvorné dialógy

Fotogaleria z udalosti Dvorné dialógy

Fotogaleria z udalosti Dvorné dialógy

Fotogaleria z udalosti Dvorné dialógy

Fotogaleria z udalosti Dvorné dialógy

Fotogaleria z udalosti Dvorné dialógy