Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Vás pozýva naOslavy Medzinárodného dňa múzeí
16.mája 2008

Pre návštevníkov a priateľov múzea je na tento deň pripravený špeciálny program :
 • Tajuplná prechádzka zákutiami kaštieľa v Markušovciach, spojená s napätím a dobrodružstvom.
 • Vystúpenie šermiarskej skupiny Páni Spiša v areáli francúzskeho parku.
 • Objednávky a rezervácie na tel.: 053/44 98 421
 • Návšteva Národopisného múzea v Smižanoch. Stretnutie s ľudovou kultúrou stredného a dolného Spiša.
 • Bábkové divadelné predstavenie O koníkovi Oblakovi
  ( v exteriéri múzea ).

Informácie na tel.: 053/ 44 312 91

Noc múzeí 17. mája 2008 17. 00 – 22. 00

Premiérové medzinárodné podujatie, ktoré prostredníctvom spoločnej časovo zladenej kampane otvorí brány európskych múzeí pre verejnosť, aby poznala bohatstvo a kultúrne hodnoty, ktoré múzeá ochraňujú. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi ponúka prehliadku Expozície prírody a histórie regiónu so sprievodnými aktivitami:
 • Po stopách nočných živočíchov . ( Hlasy zvierat a zvuky prírody v noci. )
 • Čarovná moc bylín. ( Všetko zaujímavé o rastlinách a ich liečivých účinkoch. )
 • Hľadanie tajomstiev bane s banskou lampou. ( Minerály pod lupou – mikrosvet.)
 • Ako to fungovalo? ( Jedinečné, zaujímavé a kuriózne predmety v zbierkach múzea .)
 • Skautská školka pre malých aj veľkých.
 • Kaštieľ a letohrádek Dardanely v Markušovciach. Netradičná prehliadka kaštieľa pri svetle sviečok a starobylých lámp.


Informácie na tel.: 053/ 44 237 57, mail: muzspisa@sisoft.sk lektorky@atlas.sk
pozvánka na Deň múzeí


pozvánka na Deň múzeí


pozvánka na Deň múzeí


pozvánka na Deň múzeí


pozvánka na Deň múzeí