BOJE O MÚZEUM II.

Múzeum Spiša pobočka Národopisné muzeum Smižany Vás pozýva dňa 6. 10. 2013 od 14,00 hodine na podujatie venované 70. výročiu úmrtia kpt. Jána Nálepku
Národopisné múzeum Smižany, Krátka 5

Plagat

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie