Ako sa mapovalo v baníctve

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pripravilo v spolupráci so Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici reprízu výstavy - Ako sa mapovalo v baníctve.

Výstava, ktorá je pre verejnosť prístupná vo výstavných priestoroch Provinčného domu v SNV je venovaná banskému meračstvu a kartografii. Podľa autorky výstavy Magdalény Sombathyovej zo SBM prepája výstava viaceré tematické okruhy tak, aby návštevník získal informácie, ako sa vyvíjal spôsob zobrazovania prostredníctvom mapy.

Jedinečná výstava prezentuje vývoj spracovania banskej mapy, ako aj unikátne patenty vo výrobe meračských pomôcok a prístrojov. Banská Štiavnica má svoje unikátne postavenie v tejto oblasti, vďaka tomu, že bola sídlom Baníckej školy a neskôr Baníckej a lesníckej akadémie. Mesto Spišská Nová Ves a celý náš región bol sídlom baníctva, má tradíciu vo vzdelávaní na Strednej banícko-geologickej škole a v prezentovanej oblasti bohatú históriu, preto ju naše múzeum ponúka širokej verejnosti v jubilujúcom roku 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves. Napriek tomu, že sa jedná o výstavu, kde sa prezentuje zložitá téma spracovania banskej mapy, sú jednotlivé témy podané tak, aby boli prístupné detskému návštevníkovi. Deti, ale aj dospelí sa naučia určovať svetové strany, pracovať s kompasom, vyskúšajú si vyrobiť vlastnú olovničku a tiež budú mať možnosť poodhaliť tajomstvo tvorby mapy bane.

Dvorné dialógy 50