O prírode v pivničke

Múzeá Sveta

Prednáška z cyklu „O prírode v pivničke“ s názvom Múzeá sveta, ktorá sa uskutoční 25.4. 2018 o 16,30 hod., v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi, bude pre návštevníkov jedinečnou exkurziou po múzeách miest Európy a sveta (Haarlem, Paríž, Carccassone, Brusel, Teruel a Valencia, Miláno, Turín, Zagreb a Krapina, Opole, ale i Rio de Janeiro a Pittsburgh).

Prednášajúcou je Zuzana Krempaská, riaditeľka Múzea Spiša a predství Vám, 10 naj z múzeí, ktoré navštívila. Začneme najstarším múzeom v Holandsku - Tylers museum (1784) v meste Haarlem, kde je umiestnený historický paleontologický nález mylne označený A. Scheuchzerom (1735) ako „Homo diluvii testis“ (svedok biblickej potopy sveta). Až v roku 1811 bola kostra správne determinovaná G. Cuvierom ako veľmlok Andrias scheuchzeri.

Pokračovať budeme v Paríži v Muséum national d'histoire naturelle a jeho jedinečnej expozícii porovnávacej anatómie (1793). Presunieme sa do Bruselu, kde v Natural Sciences Museum v roku 2008 otvorili na počesť 200 výročia narodenia Ch. Darwina novú expozíciu evolúcie.

Predstavíme i obdivuhodné múzeum v Chrorvátsku – Krapina Neanderthal Museum, sprístupnené v roku 2010, postavené priamo na archeologickej lokalite. Zastavíme sa i v Miláne, Turíne a Poľskom Opole. Putovanie múzeami ukončíme v USA, štáte Pensylvánia, meste Pittsburgh a v Carnegie Museum of Natural History, kde sme v roku 2017 vďaka finančnej podpore z FPU (Fond na podporu umenia) na konferencii poriadnej organizáciou ICOM (International Council of Museums, NATHIST) mohli prezentovať nové projekty a perspektívy Múzea Spiša v SNV.

Tešíme sa na Vašu návštevu a veríme, že Vás v predstihu, pred Medzinárodným dňom múzeí, ktorý je budúci mesiac - 18.mája 2018, budeme inšpirovať, aby ste navštívili naše slovenské múzeá, ktoré Vám pripravili zaujímavé programy.

Múzeá Sveta