O prírode v pivničke

Posolstvo delfína z Bahar Ic- Caghaq.

Termín: 9. 5. 2018 o 16.30 hod.
Prednášajúca: MUDr. Eleonóra Lukáčová
Téma: Posolstvo delfína z Bahar Ic- Caghaq.
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná ul. číslo 50

Posolstvo delfína z Bahar Ic- Caghaq.