O prírode v pivničke 31

Klimatická zmena a zeleň.
Staré stromy a ich vplyv na nás v čase klimatickej zmeny.

Príďte si vypočuť prednášku na stále aktuálnu tému o klimatickej zmene a zeleni pod gesciou Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Klimatickú zmenu na východnom Slovensku priblížia environmentalisti, Mgr. Henrieta Kiraľvargová a Ján Dzurdženík, a prezradia, čo nás podľa klimatológov čaká a ako sa na to môžeme pripravovať. Krajinná architektka, Ing. Anna Dobrucká, PhD., Vám predstaví verejnú zeleň v kontexte klimatickej zmeny a historické parky a krajinné štruktúry v súvislostiach.

Prednáška sa bude konať 16. februára 2022 o 16.30 hod. v prednáškových priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Srdečne Vás pozývame!

Podujatie sa realizuje v rámci projektu „Ochráňme sa adaptáciou“, ktorý je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.Termín: 16. 2. 2022
Čas: 16:30 hod.
Miesto: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi


Klimatická zmena a zeleň. Staré stromy a ich vplyv na nás v čase klimatickej zmeny