Dvorné dialógy 78
150 rokov Košicko–bohumínskej železnice.

Za zámerom výstavby Košicko-bohumínskej železnice bol cieľ umožniť lacnú, rýchlu a efektívnu dopravu rúd najmä z baní na Spiši do hút vo vtedajšom Rakúskom Sliezsku, teda na Ostravsku. Ostravsko bolo a stále aj je prírodou obdarené bohatými ložiskami čierneho uhlia. Spiš a blízky Gemer mali niekoľko storočí trvajúcu tradíciu miestneho rudného baníctva a ťažiarstva. Počítalo sa s tým, že dopravným spojením Spiša a Sliezska sa značne hospodársky povznesie celý región severného Uhorska.

Jednotlivé úseky novej železnice sa otvárali pre nákladnú a osobnú dopravu postupne. 1.9.1870 to bol úsek Košice – Kysak (16 km), 8.1.1871 úsek Těšín – Žilina (69 km), 8.12. 1871 úsek Žilina – Poprad (138 km), 12.12.1871 úsek Poprad – Spišská Nová Ves (27 km) a 18.3.1872 Spišská Nová Ves – Kysak (68 km). Práve posledné dva vybudované úseky železnice spájajú so svetom naše mesto.

V roku 1873 dostala spišskonovoveská stanica oficiálny názov Igló-Lőcse (Spišská Nová Ves - Levoča). Po vybudovaní železničnej trate do Levoče v roku 1892 sa zmenil aj oficiálny názov spišskonovoveskej stanice. Od tej doby sa oficiálne nazývala Igló, teda Spišská Nová Ves.

Spišská Nová Ves mohla byť železničným uzlom so stanicou, z ktorej by vychádzali vlaky do všetkých štyroch svetových strán. Stalo by sa tak, ak by bola vybudovaná železničná trať Spišská Nová Ves – Vondrišel, tá by totiž zo Spišskej Novej Vsi smerovala na juh. Na západ a na východ smerovala a smeruje trať Košicko-bohumínskej železnice, resp. Trať Družby. Na sever smeruje železničná trať do Levoče.

Časť mesta Spišská Nová Ves s názvom Telep vznikla práve v súvislosti s výstavbou Košicko-bohumínskej trate a pôvodne sa nazývala Ráth Péter Telep, teda osada Petra Rátha na počesť dlhoročného riaditeľa Košicko-bohumínskej železnice.

Hosťom dvorných dialógov bude Mgr. Juraj Pavlis, dvornými dialógmi bude sprevádzať Mgr. Miroslav Števík. Po skončení dvorných dialógov bude nasledovať komentovaná prehliadka výstavy 150 rokov Košicko-bohumínskej železnice.

Kedy: 16. 3. 2022 o 16:00 hod.
Kde: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi,
Letná 50,
052 01 Spišská Nová Ves
Sviatky jary v Múzeu Spiša