Prírodovedné zbierky posledného desaťročia

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, si pre Vás pripravilo výstavu s názvom Prírodovedné zbierky posledného desaťročia. Spoznajte výnimočné predmety, ktoré sa v priebehu posledných desiatich rokov stali súčasťou zbierkových fondov botaniky, zoológie, geológie a paleontológie, a to najmä vďaka financiám Fondu na podporu umenia, Košického samosprávneho kraja či Ministerstva kultúry, ale aj vďaka štedrým darom a vlastnému zberu pracovníkov.

Čakajú Vás rôznorodé zbierky, od drobných motýľov, herbárových položiek, vzácnych minerálov po kostrové nálezy jaskynného medveďa a statného zubra. Neprehliadnite najmä naše najnovšie zbierky – svište vrchovské a samicu kamzíka vrchovského tatranského s mláďaťom, ktorých akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Výstava je venovaná tomu, čo je pre múzeá hlavná a pre verejnosť potrebná činnosť a to zbierkam.

Fotografia zbierok dokumentacna

Fotografia zbierok dokumentacna

Fotografia zbierok dokumentacna

Fotografia zbierok dokumentacna

Fotografia zbierok dokumentacna

Fotografia zbierok dokumentacna

Fotografia zbierok dokumentacna

Fotografia zbierok dokumentacna