Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Kedy: 25. 9. 2021
Vstupy o : 16:00 hod. a 18:00 hod.
Vstupné štandardné: 3€, zľavnené: 1.5 €
Pozvánka na : Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi