Večerná prehliadka a komorný koncert v Markušovciach

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pozýva na večernú prehliadku kaštieľa a letohrádku Dardanely v Markušovciach

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, pripravilo pre svojich návštevníkov komorný koncert spojený s prehliadkou resenasnčného kaštieľa. Tá sa ponesie v duchu napoleónskej doby, jej vplyvu na uhorské dejiny a samotný rod Máriássy. V sobotu 7. augusta sú plánované dva vstupy, a to o 18:00 hodine pred komorným koncertom a o 20:00 hodine po jeho skončení.

Komorný koncert sa bude konať o 19:00 hodine v koncertnej sále zrekonštruovaného letohrádku Dardanely, ktorý sa nachádza v zadnej časti areálu kaštieľa a francúzskeho parku v Markušovciach. Jedinečnosť mu dodá unikátna koncertná sála, netradičné nástrojové obsadenie a mladý slovenský interpreti.

Na koncerte budú účinkovať: Júlia Urdová – viola, Barnabás Kollárik – klarinet, Júlia Novosedlíková – klavír. V ich prevedení zaznejú svetoznáme diela:
Trio Es dur pre klavír, klarinet a violu KV 498 (Kegelstatt) z r. 1786 – majstrovská kompozícia génia hudobného klasicizmu Wolfganga Amadea Mozarta
Duo pre violu a klarinet z r. 1941 anglickej skladateľky a violistky Rebeccy Clarke
Trio Jeana Francaixa z r. 1990

Vstupné na koncert je pre dospelých 5€ a zľavnené 2,50€. V rámci opatrení je kapacita sály zredukovaná na 75%, preto všetkým návštevníkom odporúčame sa na podujatie vopred telefonicky objednať na čísle 0917 746 339. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Koncert podporil z verejných zdrojov fond na podporu umenia a finančný príspevok poskytol aj Hudobný fond.

Vstupy na prehliadku: 18:00 hod.
20:00 hod.

Vstupné: 5€ (zľavnené 2,50€)
Miesto: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Pozvánka na podujatoe deň Rusínov v Múzeu Spiša