Slávnostná prezentácia Vlastivedného zborníka Spiš 10

Obsahom Dvorných dialógov je slávnostná prezentácia Vlastivedného zborníka Spiš 10. Pre jeho uvedenie zvolilo múzeum formu prezentačného videa, ktoré Vám v skratke priblíži obsah zborníka. Na jeho tvorbe sa podieľalo 44 autorov. Na 455 stranách nájdete 27 príspevkov z oblasti prírodných i spoločenských vied, ako aj ďalšie zaujímavosti zo života a práce Múzea Spiša posledných dvoch rokov.

Prvá, spoločenskovedná časť obsahuje články a štúdie archeologického zamerania, ďalej o právnom systéme Provincie spišských Sasov v stredoveku, renesančnom kaštieli v Betlanovciach, krátke príspevky k novovekým dejinám Spiša, o krompašskej vzbure, nerealizovanom projekte železnice Spišská Nová Ves – Vondrišel a vývoji politických pomerov v Spišskej Novej Vsi a jej okolia po 2. svetovej vojne. Tvorbu spoločenskovednej časti koordinoval Miroslav Števík.

Najrozsiahlejšia je druhá, prírodovedná časť zborníka, ktorá je po prvý krát v histórii vydávania monotematická, venovaná orografickému celku Levočské vrchy (str. 157 – 407). Odborníci z rôznych inštitúcií a prírodovedných odborov (geológia, speleológia, botanika, zoológia, ornitológia, entomológia…) v osemnástich príspevkoch prezentujú výsledky svojich výskumov v oblasti Levočských vrchov. Ide o komplexný prístup k spomínanému územiu, dokumentáciu neživej i živej prírody. Čitateľom prináša zaujímavý obraz tej časti prírodnej krajiny Spiša, ktorá je pre mnohých ešte nepoznanou, neposkladanou mozaikou. Dôvodom, pre ktorý patria Levočské vrchy k najmenej známym horským celkom Slovenska, je skutočnosť, že od roku 1952 do roku 2010 tu existoval vojenský obvod Javorina, ktorý zaberal takmer celú plochu pohoria. Hodnotu zborníka zvyšuje opäť príloha. Tentokrát je to turistická mapa Levočských vrchov vo výreze, ktorý nebol doteraz vydaný. Tvorbu prírodovednej časti koordinovali Ing. Zuzana Krempaská a doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.

Jubilejný desiaty zborník, ktorého prvé číslo vyšlo v roku 1967, sa radí medzi najvýznamnejšie vydavateľské počiny vedeckej či populárno-vedeckej spisby o Spiši posledných rokov. Prírodovedný výskum z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vydanie zborníka finančne podporil Košický samosprávny kraj.

Zborník je možné zakúpiť v pokladni Múzea Spiša po predchádzajúcom objednaní na e-mailovej adrese: lektorky@muzeumspisa.com, alebo telefonicky na +421 53 44 23 757.