Sprístupnenie druhej časti historickej expozície – Dejiny Spišskej Novej Vsi

Pozvánka

Ukážka expozície

Príbeh jednáho ateliéru

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, 7. novembra 2020 sprístupní druhú časť historickej expozície – Dejiny Spišskej Novej Vsi. Jej realizácia, ktorá obsahovala výtvarno-architektonické riešenie dvoch expozičných miestností a prezentáciu najnovších akvizícií z odborov dejiny techniky, dejiny umenia a historická fotografia, bola podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia vo výške 23 388 eur.

Prvá z expozičných miestností približuje návštevníkom meštiansku bytovú kultúru Spišskej Novej Vsi z posledných desaťročí Rakúsko-Uhorska a z obdobia prvej Československej republiky. Nábytok a zariadenie pochádza z domu na Letnej ulici č. 34 v meste Spišská Nová Ves, ktorý vlastnila rodina Kauffmannová a od roku 1921 rodina Lukáčiková, pôvodom zo Spišského Štiavnika. Pri prezentovaní bytovej kultúry sa kládol dôraz na autenticitu, teda súčasťou tejto časti expozície sa stali iba predmety, ktoré tvorili interiérové zariadenie meštianskeho domu na Letnej ulici č. 34. Zároveň ide o expozíciu s príbehom, keďže približuje životné osudy rodiny Lukáčikovcov, ktorá patrila k tzv. Amerikánom.

Druhá miestnosť expozície približuje návštevníkom dejiny a tvorbu slávneho spišskonovoveského fotografického ateliéru Matz a spol. Ten založil v roku 1890 Gusztáv Matz, no najväčšiu slávu ateliér zažil v dobe, keď ho po roku 1903 viedla Anna Matzová, vdova po Gusztávovi. Túto časť expozície tvoria originálne predmety z ateliéru Matz a spol., či už ide o dobovú fotografickú techniku, fotografie, nábytkové zariadenie fotoateliéru a aj rôzne doplnky.

V rámci expozície sú návštevníkom k dispozícii tri prezentačné miesta, ktoré ich prenesú pomocou 3D okuliarov do virtuálnej reality. V nej sa ocitnú v dobovom prostredí spišskonovoveského fotoateliéru v Spišskej Novej Vsi. Prostredníctvom prezentácií dobových fotografií a historických pohľadníc v dotykových obrazovkách s témou Spišská Nová Ves a Spiš sa návštevníci majú možnosť zoznámiť s historickými podobami miest a dedín regiónu.

Projekt je realizovaný v rámci výzvy "Tradície inšpirujú inovácie". Z uvedenej výzvy boli podporené Košickým samosprávnym krajom projekty kultúrnych organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v celkovej výške 116 000 Eur. Projekt „Príbeh jedného ateliéru“ bol podporený sumou v celkovej výške 26 972,40 eur.

Informácie:
Miesto expozície Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, Spišská Nová Ves
Termín konania: od 7. 11. 2020
Optimálny čas prehliadky (s lektorom): 45 minút
Vstupné osoby od 16 rokov: 1 €
Vstupné osoby do 15 rokov: 0,5 €