História Spiša prvá etapa

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, slávnostne sprístupňuje prvú časť historickej expozície – Provincia XVI spišských miest pri príležitosti 245. výročia jej vzniku (4. november 1774) z rozhodnutia cisárovnej Márie Terézie.

4. novembra 2019 uplynie 245 rokov od vzniku Provincie XVI spišských miest, ktorej administratívnym centrom sa stala Spišská Nová Ves. Provincia existovala viac ako jedno storočie a tvorila posledné výsadné územie Spiša. Spomínané výročie sa stalo podnetom k realizácii viacerých aktivít Múzea Spiša. Najvýznamnejšou z nich je projekt podporený z grantu KSK Tradície inšpirujú inovácie s názvom Provincia XVI spišských miest – malá Európska únia. Počas slávnosti 4. novembra 2019 sa uskutoční sprístupnenie historickej expozície venovanej spomínanej provincii. Po prvý krát po takmer 150 rokoch bude v Provinčnom dome predstavený kompletný súbor obrazov funkcionárov provincie a richtárov 16 spišských miest. Reštaurovanie vzácnej kolekcie obrazov podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Fond na podporu umenia a Nadácia VÚB. Účastníci slávnosti budú mať možnosť absolvovať prehliadku mesta Spišská Nová Ves zameranú najmä na objekty späté s dejinami provincie. Prehliadka objektov tvorí neoddeliteľnú súčasť a vznikla hlavne vďaka projektu Provincia XVI spišských miest – malá Európska únia. Uvedené podujatie sa stane dôstojným pripomenutím existencie mestského zväzu, v ktorom boli dlhodobo uplatňované demokratické, samosprávne princípy, inšpiratívne aj pre súčasnosť. Na podujatie budú pozvaní primátori a starostovia sídiel, ktoré boli súčasťou Provincie XVI spišských miest.