Múdro sporiť a rozumne míňať

Chceli by ste Vaše deti naučiť všetko potrebné o svete financií, len neviete ako? Práve pre Vás je tu interaktívna výstava venovaná financiám a finančnej gramotnosti. Na tejto výstave sa Vaše dieťa hravou formou dozvie ako a prečo vznikli peniaze, čo je to ten úver, alebo hypotéka. Za pomoci interaktívnych hier, modelov, špeciálneho bankomatu a multimediálneho obsahu sa naučí dôležitú vec a to múdro sporiť a rozumne míňať.

Výstava je vhodná nielen pre rodiny s deťmi, ale aj pre skupiny a celé triedy. Koncepcia výstavy sa opiera v rámci primárneho i nižšieho stredného vzdelávania v prvom rade o oblasť matematiky a o prácu s informáciami. Problematika finančnej gramotnosti sa dá realizovať aj v rámci ďalších vzdelávacích oblastí. Výstava je koncepčne zameraná aj na deti predprimárneho vzdelávania, nakoľko sa dá finančné vzdelávanie realizovať už od útleho veku dieťaťa.

Obsahovo je členená do šiestich oblastí, kde sa deti prostredníctvom konkrétnych rukolapných skúsenosti so skutočnými situáciami oboznamujú so základnými otázkami z oblasti financií. V rámci aktivít sú využívané rolové hry a interaktívne objekty. Dôraz je kladený na zážitkové učenie.

Výstava bude pre verejnosť sprístupnená od 22. 1. 2019 a to každý pracovný deň od 9:00 do 17:00 a v nedeľu od 13:00 do 17:00.

Tešíme sa na Vašu návštevu.