Dvojníci – menovci z prírody

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši Vás pozývajú na vernisáž výstavy Dvojníci – menovci z prírody, ktorá sa uskutoční dňa 27. novembra 2019 o 10.00 hod. vo výstavných priestoroch Múzea Spiša.

Vďaka výnimočnej výstave spoznáte dvojníkov z ríše húb, rastlín a živočíchov, ktorých spája rovnaké pomenovanie alebo základ slova, a zistíte, od čoho sú ich názvy odvodené.

Príkladom je rastlina orlíček obyčajný, ktorej kvetná ostroha svojím tvarom pripomína zobák orla skalného, alebo huba líška oranžová, ktorá dostala pomenovanie podľa sfarbenia srsti líšky hrdzavej.

Pre deti materských a základných škôl sú pripravené tvorivé dielne a interaktívna miestnosť.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Pozvánka