Anna Matzová & ateliér Matz a spol.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva odbornú aj laickú verejnosť na výstavu Anna Matzová & ateliér Matz a spol.. Výstavu autori venovali práci, fungovaniu a dielam z tvorby presláveného spišského fotoateliéru Matz a spol.

Výstava je zostavená z ťažiskových akvizícií v rokoch 2015 (podporené z dotačného systému Ministerstva kultúry SR), 2016 (Fondu na podporu umenia) a roku 2019 s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja. Akvizície boli realizované z pôvodného prostredia ateliéru od priamych potomkov rodín Matz a Hegenbart. Tematicky sa výstava venuje tímu zamestnancov toho ateliéru, na čele s Annou Matzovou, jeho majiteľkou. Za jej pôsobenia nastal rozkvet tejto firmy. Po roku 1906, teda po dokončení rekonštrukcie a prestavby budovy, v ktorej fotoateliér Matz a spol. sídlil, sa z neho stáva vyhľadávaná spoločnosť s veľkou prestížou. O jej kvalitnej práci svedčí aj bulletin s názvom Matz a spol. dvorný dodávateľ cisárskej a kráľovskej výsosti Františka Jozefa z roku 1911. Na výstave v Múzeu Spiša si návštevníci môžu pozrieť jeho originál, ako aj originál novo zreštaurovaného ateliérového plátna s množstvom dochovaných dobových a autentických zbierkových predmetov z fotoateliéru Matz. a spol., ktoré boli múzeom novozískané z akvizícii podporených Fondom na podporu umenia.

Vernisáž výstavy Anna Matz & ateliér Matz a spol. sa uskutoční dňa 30. októbra 2019 o 16. hodine vo výstavných priestoroch Provinčného domu, teda v Múzeu Spiša na Letnej 50 v Spišskej Novej Vsi.

Výstava potrvá do 15. júna 2020.

Záštitu nad podujatím prevzal predseda Košického samosprávneho kraja
Ing. Rastislav Trnka

Výstavu, akvizície a reštaurovanie originálneho ateliérového plátna pochádzajúceho z ateliéru Matz a spol. podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.Otvorenie výstavyOtvorenie výstavyOtvorenie výstavyOtvorenie výstavyOtvorenie výstavyOtvorenie výstavyOtvorenie výstavyOtvorenie výstavyOtvorenie výstavy