ŠÍPKOVÁ RUŽENKA
Rozprávka v kaštieli v Markušovciach

Tradičné podujatie venované najmenším návštevníkom pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa detí.
Podujatie je určené najmä pre deti materských ako aj prvý stupeň základných škôl.

ŠÍPKOVÁ RUŽENKA

Miesto konania: Michalská 59, 053 21 Markušovce
Termín: Od 3. 6 do 7. 6. 2019
Vstupné: Deti 1€
Kontakty: +421 917 746 339