Čaro ornamentu

Výstava prác 2. ročníka súťaže Ornament očami Spišiakov, neprofesionálnej výtvarnej tvorby v kreslení a maľovaní ornamentov žiakmi a pedagógmi Spiša, doplnená zbierkami z etnografického fondu Múzea Spiša v SNV.
Vernisáž – 30. máj 2019.

Čaro ornamentu

Miesto konania: Krátka 5, Smižany
Termín: od 30. 05. 2019 od 31. 10. 2019
Vstupné: 0,5 €
Kontakty: +421 917 746 336