Osudy Máriássyovcov z markušovského kaštieľa

V rámci noci múzeí a galérií Vás 18. 5. pozývame na otvorenie výstavy v renesančnom kaštieli s názvom Osudy Máriássyovcov z markušovského kaštieľa, ktorá sa zároveň stane stálou súčasťou nábytkovej expozície.

Rod Máriássy patrí k významným rodom nielen v rámci Spiša ale i v celouhorskom meradle. Významným a jediným sprístupneným sídlom rodu je renesančný kaštieľ v Markušovciach, doteraz však nebola zriadená žiadna expozícia, ktorá by sa zamerala priamo na rod Máriássy alebo na niektorého z jeho členov. Preto vznikla myšlienky reinštalácie stálej nábytkovej expozície, výsledkom čoho je výstava venovaná rodu Máriássy, ktorý bol nielen staviteľom kaštieľa a budovateľom celého areálu súčasného múzea, ale vo veľkej miere sa zapísal i do dejín Spiša ako i ďalších regiónov prevažne východného Slovenska.

Neoddeliteľnou súčasťou výstavy je prezentovanie pozostalosti Pála Máriássyho, ktorá tvorí jedinečnú a neoceniteľnú súčasť zbierkového fondu Múzea Spiša.

Počas otvorenia výstavy bude prostredníctvom fotografií z rodinného albumu Máriássyovcov formou prezentácie predstavená nielen rodina Máriássy, ale i významné spríbuznené rody a jednotlivci a samozrejme nevynecháme ani kurátorský výklad.

Otvorenie výstavy bude o 19.00 hod a o 20.00 Vás čaká koncert v letohrádku Dardanely. Účinkujú: Martin Ruman - viola, Alena Hučková - klavír.

Miesto konania: Michalská 59, 053 21 Markušovce
Termín: 18. 05. 2019 o 19:00
Kontakty: +421 917 746 339

Osudy Máriássyovcov z markušovského kaštieľa