Veľkonočný koncert v letohrádku Dardanely v Markušovciach

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi aj v tomto roku pripravuje počas sviatočných dní Veľkej noci pre všetkých priaznivcov hudby Veľkonočný koncert v letohrádku Dardanely v Markušovciach. Koncert sa uskutoční na Veľkonočný pondelok 22. apríla 2019 o 18.00 hod. a predstaví sa na ňom umelecké zoskupenie mladých hudobníčok Musetrio v zložení: Viktória Urdzíková – husle, Terézia Dvorská – violončelo, Zuzana Lániková – klavír, spev. V sviatočne ladenom programe odznejú známe diela európskych majstrov, ktoré majú duchovný charakter, ako aj čarovné melódie od obdobia klasiky až po 20. storočie. Okrem toho zaznejú v ich podaní známe svetové skladby populárnej hudby, výnimočne upravené pre trio.

Veľkonočný koncert v špecializovanej expozícii klávesových hudobných nástrojov je ďalším, ktorý si našiel trvalé miesto v jedinečnom interiéri letohrádku Dardanely v Markušovciach.