DVORNÉ DIALÓGY 62

Múzeum Spiša pozýva na stretnutie z cyklu Dvorné dialógy.
Téma: S kamerou po dielach Majstra Pavla.
Hosť: Kazimír Štubňa.
Dátum: 3. 4. 2019 o 16.00 hod.
Kde: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotograf K. Štubňa prostredníctvom fotografie a pútavého rozprávania odprezentuje svoj obdiv k dielu Majstra Pavla