MAREC MESIAC KNIHY

Nedeľné popoludnie s rozprávkou alebo, kde všetko sa na dobré obráti.
Podujatie pre rodičov s deťmi v múzejnej knižnici 17. 3. 2019 o 14.00 hod.
Priestory Provinčného domu