140. VÝROČIE ZALOŽENIA HASIČSKÉHO ZBORU

Múzeum Spiša a Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Novej Vsi Vás pozývajú na vernisáž výstavy venovanej histórií Hasičského zboru, jeho pôsobnosti od roku 1873 v našom meste. Dňa 4. 9. 2013 o 16,00 hodine v priestoroch foyer múzea.
Foyer Múzea Spiša Spišská Nová Ves
4. 9. – 31. 10. 2013

Pozvanka