Mapa cesty

V Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi a jeho pobočných zariadeniach neakceptujeme bezhotovostné platby. Za pochopenie ďakujeme.Smižany

Expozícia ľudovej kultúry stredného Spiša
Krátka 5, 053 11 Smižany
Rodný dom kpt. Jána Nálepku
Nálepkova 87, 053 11 Smižany

    Smižany

  • Prenájom miestnosti na kultúrno-vzdelávacie akcie (cca 38 m2 a 40 sedadie1)
  • Zabezpečenie účasti ľudových remeselníkov s predvádzaním tradičnej výroby
  • Prenájom exteriérových priestorov na usporiadanie trhov l'udových remesiel, folklómych a kultúrnych akcií