Expozícia ľudovej kultúry spiša Smižany

V bývalej administratívnej budove v Smižanoch je inštalovaná Expozícia ľudovej kultúry stredného a dolného Spiša z konca 19. a začiatku 20. storočia, ktorá bola verejnosti sprístupnená v roku 1991. Expozícia je rozdelená do troch častí: výroba a spracovanie ľudového textilu, výroba a zamestnanie, odev a textil. Krosná, na ktorých si návštevník môže vyskúšať svoje schopnosti v tkaní, kolovrátky, motovidlá, trlice s ukážkami tradičných spišských textílií sú súčasťou kapitoly výroba a spracovanie ľudového textilu.

Náhľad Náhľad Náhľad


Obyvatelia dolného a stredného Spiša sa oddávna zaoberali poľnohospodárstvom, pastierstvom, ale i baníctvom a s neobyčajným "fortierom" i početnými remeslami. Tradičné obrábanie pôdy, chov dobytka a pastierstvo, baníctvo i ďalšie remeslá približujú návštevníkovi početné kolekcie zbierkových predmetov. Expozíciu uzatvára kapitola venovaná ľudovému odevu.

Náhľad Náhľad Náhľad

Detské šatočky, košieľky, čepčeky doplnené hračkami prezentujú detský odev. Nevšednou eleganciou a dôstojnosťou na návštevníka zapôsobí určite svadobný odev zo Smižian, družičky z Torysiek, odev mladej ženy zo Žakaroviec , muža z Poráča, ale i smútočný z Kojšova. Tradičné spišské kožušníctvo dokumentujú kožuchy z Podhradia, Nižných Repáš. Modrotlačové zástery, sukne a šatky sú doplnené modrotlačovými formami a vzorkovníkmi z farbiarskej dielne z Hranovnice.