Expozícia klávesových hudobných nástrojov v Letohrádku Dardanely v Markušovciach

Jednoposchodovú budovu letohrádku Dardanely dal postaviť Wolfgang Farkaš Mariássy v poslednej tretine 18. storočia zo spoločenských a reprezentačných dôvodov, ku ktorým prispela aj ohlásená návšteva cisárskeho dvora Jozefa II., ktorá sa napokon neuskutočnila. Letohrádok je významnou pamiatkou rokokovej architektúry, hoci pôvodne bola postavená len jeho stredná časť. Pri rozsiahlej rekonštrukcii v 80. rokoch 20. storočia bola obnovená stredná časť vrátane reštaurovania fresiek a pristavené bočné krídlá.

Od roku 1983 je v ňom verejnosti prístupná Expozícia klávesových hudobných nástrojov, zameraná na domácich výrobcov, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Dolné priestory slúžia ako výstavné pre malé organy – pozitívy , získané z okolitých katolíckych a evanjelických kostolov. Najpôvodnejší z nich je pozitív z roku 1767.


Dominantným priestorom je spoločenská sála na poschodí, v ktorej vynikajú freskové maľby s výjavmi gréckej mytológie. Poschodie je venované strunovým, klávesovým nástrojom /klavíry, klavichordy, stolové klavíry/ prevažne z 19. storočia, kedy bola ich výroba najrozšírenejšia. Je zaujímavé, že okrem veľkých centier na Slovensku, bola ich výroba sústredená práve v malých spišských mestečkách - Levoča, Kežmarok, Vrbov a pod.
Letohrádok Dardanely je nielen miestom expozície , ale aj pracoviskom múzea , ktoré okrem iných činností poriada aj kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity a rôzne podujatia hudobného charakteru.
Verejnosti sú známe predovšetkým koncerty vážnej hudby / klavírne , organové, spevácke recitály, či iné komorné koncerty/. Zvlášť obľúbenými sa stali tradičné Vianočné koncerty. V poslednom období sa zvýšil záujem aj o koncerty počas letných mesiacov.
Cieľom expozície je priblížiť vznik, vývoj a typové zastúpenie klávesových hudobných nástrojov, poukázať na zručnosť a tvorivosť majstrov s možnosťou interpretácie živej hudby s využitím exponátov.